การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ : phonedoctor.com

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ phonedoctor.com : ถือว่าเป็นทรัพยากรทางปัญญาล้วนเป็นสิทธิ์ของ phonedoctor.com และมีการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลก

เราไม่อนุญาต : ให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอง หรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ของเนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก phonedoctor.com อย่างเป็นทางการถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

หากมีกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ : โปรดแจ้งเราที่ [email protected] โดยระบุรายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกละเมิด, URL ที่เกี่ยวข้อง, และข้อมูลการติดต่อของท่าน เราจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับเรื่องนี้

phonedoctor.com ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์

สามารถติดต่อและแจ้งเหตุการณ์ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่ : [email protected]